Uddannelse

  • +45 42 66 42 04
  • abecic17@student.aau.dk
  • Aalborg

IKEA Aalborg Salgsmedarbejder

I min nuværende stilling som salgsmedarbejder i IKEA Aalborg er jeg primært ansvarlig for salg, kundehenvendelser og orden i følgende afdelinger: kontormøbler, reolsystemer, dagligstue og spisestue. Jeg er ligeledes medansvarlig i afdelingerne for henholdvis kontormøbler og spisestue. Det betyder, at jeg sammen med min leder tager beslutninger om eksempelvis kommunikation til kunden, indretning, prisjusteringer og udskiftning af møbler i de pågældende afdelinger. Desuden har jeg et dybdegående indblik i kundernes ageren i varehuset, i det jeg har udarbejdet kundeflow-analyser i flere afdelinger. Under mit udvekslingsophold er jeg blevet bevilget orlov fra IKEA.

Ansvarlig for:

- Proaktivt salg og kundehenvendelser

- Introduktion af nye kolleger

- Kommunikation til kunden

Peter König Filmdisposition
Praktikant i udlandet

Som praktikant ved Peter König Filmdisposition i Hamburg har jeg været ansvarlig for arkivering og

gennemgang af dokumenter for vores kunder. Jeg kommunikerede dagligt med vores B2B-kunder per

mail og telefon på tysk.


Ansvarlig for:

- Besvarelse af kundehenvendelser per mail og telefon

- Bestilling af reklamer for kunder

- Arkivering af dokumenter

- Ad hoc-opgaver

BMW Hamburg Praktikant i udlandet

Som praktikant ved BMW Niederlassung Hamburg indebar de daglige opgaver arkivering og

fakturering af købskontrakter og andre dokumenter. Desuden hjalp jeg ofte sælgerne med at klargøre

biler til eksempelvis prøvekørsel.


Ansvarlig for:

- Arkivering og fakturering af dokumenter

- Gennemtjek af dokumenter

- Parkering af biler i salgsområder

- Ad hoc-opgaver